1-1-1 modellen

I "War on Cuts" satte vi søkelyset på en modell der mellommenn tar seg uforholdsmessig mye betalt for å formidle et oppdrag mellom kunde og konsulent. Det å finne et oppdrag til en konsulent har en verdi, det er det ingen tvil om. Men å ta 10-20 % av timesprisen gjennom hele kontraktsperioden, som etter vår erfaring er standarden i bransjen, utgjør en altfor stor pris å betale. Dette har ført til at det har vokst frem en skog av små "brokere" som lever godt på denne modellen.

Dette har vi i BrainBase nettverket lyst til å utfordre. I løpet av det siste året har vi eksperimentert med en rekke forskjellige modeller som vi mener er vesentlig bedre enn normen i bransjen. Modellen er laget av selvstendige konsulenter, for selvstendige konsulenter. Vi kaller den for 1-1-1 modellen.

  • 1% av timeprisen går til et godt formål, for ekspempel et veldedig formål. Vi er priveligerte som har gode jobber i et stabilt land og ønsker å gi noe tilbake til de som ikke er like heldige som oss.
  • 1% av timeprisen går til personen som hjalp til med å skaffe avtalen. Vi ønsker å gi en "reward" til konsulenten som hjelper til med å få inn selskaper til BrainBase, og som hjelper andre konsulenter med å få oppdrag.
  • 1% av timeprisen går til BrainBase. Vi ønsker at konsulenten selv skal sitte igjen med mesteparten av timeprisen, fordi det er det konsulenter ønsker.
  • Gjenstående 97% av timeprisen går til konsulenten som gjør jobben.

Pay it forward

Som arbeidstakere i Norge har vi det veldig godt. Vi ønsker derfor å gi noe tilbake til mennesker som ikke er like heldige som oss. Av alle oppdrag som går via BrainBase gir vi bort 1% av kontraktsverdien.

Få betalt for å skaffe andre konsulenter oppdrag

Den andre 1-prosenten går til den personen som har hjulpet til med å få oppdraget inn til nettverket. Du kan med andre ord få en fin liten sideinntekt ved å hjelpe til med å skaffe oppdrag til nettverket.

1% til BrainBase

Den siste prosenten i 1-1-1 modellen går til BrainBase. Vi har vært åpne om at vi kanskje har lyst til å kunne drive BrainBase som en business en gang i fremtiden. 1% tar oss ikke dit, men det er en start. Det viktigste for oss er ikke å tjene masse penger på dette, men å hjelpe andre konsulenter med å finne interessante oppdrag der de sitter igjen med nesten 100% av inntektene selv.

De resterende 97% av inntektene sitter konsulenten igjen med selv. Har du f.eks en timepris på 1100 kr vil du som konsulent da sitte igjen med 1067 kr per time. På et år utgjør da dette (1650 timer som grunnlag):

Er du en dyktig konsulent som enten er selvstendig eller ønsker å ta steget ut som selvstendig konsulent? Eller kanskje du er ute etter dyktige konsulenter til ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss på brainbase.no.