Av selvstendige, for selvstendige

BrainBase er et nettverk av konsulenter, for konsulenter. Vi jobber hele tiden for å bli mer transparente, ha et større samarbeid mellom medlemmer og gjøre det enklere å få gjort ting. Derfor har vi bestemt oss for å teste ut en ny struktur på måten vi jobber på.

For å jobbe mer effektivt og unngå flaskehalser, har vi invitert alle i nettverket til å både ta valg og gjennomføre arbeidsoppgaver på vegne av BrainBase. Vi har blitt inspirert av LiquidO og vil at medlemmene i nettverket skal være med på å bestemme hva vi skal bruke både tid og penger på. 

Overskuddet skal tilbake til nettverket

Når folk finner jobb og oppdrag gjennom oss, tar vi mellom 2 % og 3 % av kontraktsverdien. Det er den beste modellen og siden det ikke er noen som tar ut lønn eller eksterne aktører som tar ut overskudd fra BrainBase, vil vi at alt av overskudd forblir i nettverket. Derfor vil vi bruke inntektene vi får inn til å lønne folk som jobber for oss. Fint for folk som er mellom to oppdrag, eller som er nye som selvstendig konsulenter.