Fem fordeler med selvstendige konsulenter

Det er mange fordeler med å leie inn selvstendige konsulenter, i stedet for å gå til konsulenthus eller bruke meglere som formidler konsulenter. Her er fem gode grunner til at bedriften din bør se etter selvstendige neste gang dere trenger hjelp til både korte og lange prosjekt.

Fem fordeler

Høy kompetanse

Når dere leier inn konsulenter direkte, uten mellomledd og meglere, velger dere selv hvem dere leier inn. Dere kan håndplukke de beste kandidatene, som gjør det lettere å finne akkurat den kompetansen dere trenger.

Arbeidserfaring og fartstid blant konsulentene i nettverket vårt er i gjennomsnitt 13 år. Det er flinke folk som holder seg faglig oppdatert for sin egen del, og de fleste er seniorer innenfor sitt fagfelt. Det er en stor kontrast til mange konsulenthus, som ofte sender med et par juniorer i teamene de selger inn.

Vi hjelper ofte bedrifter med å finne kompetansen de trenger. Uansett om dere velger å gjøre hele jobben med å finne konsulenter selv, eller kun vil se et utvalg av profiler, så kan dere være helt trygg på at det er folk som faktisk kan sakene sine.

Motivasjon

Konsulenter som driver for seg selv, gjør det fordi de trives med det de driver med! De er stolte av yrket sitt og motiverte for å gjøre en god jobb — enten det er å utvikle, skrive, designe, lede eller planlegge.

De motiveres også av å levere et bra produkt. De er avhengige av gode resultater og et godt omdømme for å få ny oppdrag, eller fortsette på prosjektet de jobber med.

Lojalitet

Når en selvstendig konsulent velger oppdrag, er det som regel fordi de syns at bedriften din og oppdraget ser interessant ut. Det gir en mye lavere risiko for turnover, fordi konsulenten faktisk vil jobbe med dere. Mange av konsulentene i nettverket har jobbet med enkelte bedrifter i flere år. Det er hovedsakelig fordi de trives med bedriften eller prosjektet de jobber på.

Og det er ingen risiko for at konsulenten du har leid inn plutselig forsvinner, eller blir byttet ut midt i et prosjekt. Kontrakten er jo direkte mellom bedriften din og konsulenten.

Fleksibilitet

Selvstendige konsulenter er ofte mer fleksible med tanke på tid og tilgjengelighet. De styrer tiden sin selv, og må ikke forholde seg til en arbeidsgiver som også vil sette de på andre prosjekter.

De strekker seg ofte litt lengre, og vil at samarbeidet skal fungere best mulig for begge parter. Uten mellomledd og byråkrati blir det også enklere å ta beslutninger.

Det vi hører fra medlemmene i nettverket, er at team fra konsulenthus ofte danner klikker og blir sittende for seg selv. Mens de selvstendige konsulentene i mindre grad danner klikker, og derfor sklir bedre inn med resten av de ansatte.

Billigere

Det er lønnsomt å leie inn selvstendige konsulenter direkte. Det er først og fremst mye penger å spare når man dropper mellomleddet. Meglere eller andre som står mellom bedriften din og konsulenter, legger gjerne på en avgift på mellom 7 og 30 prosent av timeprisen til konsulenten. Det blir fort dyrt.

I tillegg er timeprisen selvstendige konsulenter som regel litt lavere enn i konsulenthus. Det betyr at dere faktisk kan leie inn seniorer som er billigere en junior i et byrå. I tillegg kan velger dere jo konsulentene selv. Da slipper dere å forholde dere til mersalg og byråer som kun leverer større team med kompetanse dere egentlig ikke har behov for.

Se hvor mye dere kan spare og finn ledige konsulenter på brainbase.no.