Fjerner behovet for mellomledd

Living a life as a sailing self-employed software developer

Publisert: april 20, 2020

Marte is a self-employed programmer living in her sailboat "Hello World" in the caribbean. She used to live in Norway - now her new address is “wherever the wind will take her” and her new office is “wherever good coffee and wifi exist”. Have a read…

Ny oppdatert modell

Publisert: april 04, 2020

BrainBase vokser stadig, både i forhold til antall konsulenter i nettverket og i antall avtaler med bedrifter. Å drifte og utvikle nettverket tar derfor mer og mer tid. En ting som står fast er at vi ønsker å være et nettverk som er drevet av…

Av selvstendige, for selvstendige

Publisert: nov. 25, 2019

BrainBase er et nettverk av konsulenter, for konsulenter. Vi jobber hele tiden for å bli mer transparente, ha et større samarbeid mellom medlemmer og gjøre det enklere å få gjort ting. Derfor har vi bestemt oss for å teste ut en ny struktur på måten…

En ny måte å jobbe sammen på

Publisert: juni 25, 2019

BrainBase er et nettverk av konsulenter, for konsulenter. Vi jobber hele tiden for å bli mer transparente, ha et større samarbeid mellom medlemmer og gjøre det enklere å få gjort ting. Derfor har vi bestemt oss for å teste ut en ny struktur på måten…

Det er tid for en endring

Publisert: okt. 15, 2018

I "Hva koster din broker deg?" satte vi søkelyset på hvor mye det egentlig koster å leie inn konsulenter gjennom konsulentmeglere ("brokers"). I det som må sies å være et hett marked dukker det stadig opp nye aktører som ønsker å tjene noen lettjente…

Hva koster din broker deg?

Publisert: okt. 01, 2018

Stadig flere konsulenter søker seg bort fra konsulentselskap for å bli selvstendige konsulenter. Større grad av frihet og høyere lønn er noen faktorer som lokker stadig flere til å ta steget. Med en økning i antall selvstendige konsulenter er det…

The thing that is valuable is us

Publisert: april 09, 2018

I have an acquaintance who works for a consultant company. We all do. After attending his employers 2017 annual financial report, he informed me that a whopping 15% of the their profits came from independent consultant sub-contractors. Consultant…

War on Cuts, Del 1 - Kundens perspektiv

Publisert: april 01, 2018

I “War on Cuts, Del 1” så vi hvordan konsulenter betaler store cuts av sin timepris til en aktør som egentlig ikke er en naturlig del av transaksjonen. I del 2 setter vi fokus på den andre naturlige aktøren i transaksjonen som skjer når…

1-1-1 modellen

Publisert: jan. 16, 2018

I "War on Cuts" satte vi søkelyset på en modell der mellommenn tar seg uforholdsmessig mye betalt for å formidle et oppdrag mellom kunde og konsulent. Det å finne et oppdrag til en konsulent har en verdi, det er det ingen tvil om. Men å ta 10-20 % av…

War on Cuts, Del 1 - Konsulentens perspektiv

Publisert: juli 02, 2017

Det er en vanlig myte at selvstendige konsulenter (konsulenter som driver sitt eget private AS) ikke har mulighet til å skaffe seg interessante oppdrag på egenhånd. Som en konsekvens av dette har det vokst frem en profitabel bransje som lever av å…

BrainBase - Hello World

Publisert: april 30, 2017

BrainBase er et nettverk som ble startet for ca 1 år siden, av selvstendige konsulenter, for selvstendige konsulenter. Da vi startet hadde vi et enkelt mål: å hjelpe uavhengige selvstendige konsulenter som oss å finne relevante og interessante…