Fjerner behovet for mellomledd

En ny måte å jobbe sammen på

Publisert: 25.06.2019

BrainBase er et nettverk av konsulenter, for konsulenter. Vi jobber hele tiden for å bli mer transparente, ha et større samarbeid mellom medlemmer og gjøre det enklere å få gjort ting. Derfor har vi bestemt oss for å teste ut en ny struktur på måten vi jobber på. For å jobbe mer effektivt og...

Det er tid for en endring

Publisert: 15.10.2018

I "Hva koster din broker deg?" satte vi søkelyset på hvor mye det egentlig koster å leie inn konsulenter gjennom konsulentmeglere ("brokers"). I det som må sies å være et hett marked dukker det stadig opp nye aktører som ønsker å tjene noen lettjente penger. Noen av disse er rene formidlere....

Hva koster din broker deg?

Publisert: 01.10.2018

Stadig flere konsulenter søker seg bort fra konsulentselskap for å bli selvstendige konsulenter. Større grad av frihet og høyere lønn er noen faktorer som lokker stadig flere til å ta steget. Med en økning i antall selvstendige konsulenter er det også en annen gruppe som øker i antall - nemlig...

The thing that is valuable is us

Publisert: 09.04.2018

I have an acquaintance who works for a consultant company. We all do. After attending his employers 2017 annual financial report, he informed me that a whopping 15% of the their profits came from independent consultant sub-contractors. Consultant companies are making big bucks off independent...

War on Cuts - Kundens perspektiv

Publisert: 01.04.2018

I “War on Cuts, Del 1” så vi hvordan konsulenter betaler store cuts av sin timepris til en aktør som egentlig ikke er en naturlig del av transaksjonen. I del 2 setter vi fokus på den andre naturlige aktøren i transaksjonen som skjer når konsulenttjenester kjøpes inn, nemlig kunden. Ved innkjøp...

1-1-1 modellen

Publisert: 16.01.2018

I "War on Cuts" satte vi søkelyset på en modell der mellommenn tar seg uforholdsmessig mye betalt for å formidle et oppdrag mellom kunde og konsulent. Det å finne et oppdrag til en konsulent har en verdi, det er det ingen tvil om. Men å ta 10-20 % av timesprisen gjennom hele kontraktsperioden,...

War on Cuts, Del 1 - Konsulentens perspektiv

Publisert: 02.07.2017

Det er en vanlig myte at selvstendige konsulenter (konsulenter som driver sitt eget private AS) ikke har mulighet til å skaffe seg interessante oppdrag på egenhånd. Som en konsekvens av dette har det vokst frem en profitabel bransje som lever av å formidle oppdrag til oss selvstendige. Det er...

BrainBase - Hello World

Publisert: 30.04.2017

BrainBase er et nettverk som ble startet for ca 1 år siden, av selvstendige konsulenter, for selvstendige konsulenter. Da vi startet hadde vi et enkelt mål: å hjelpe uavhengige selvstendige konsulenter som oss å finne relevante og interessante prosjekter. Samtidig ønsket vi å hjelpe bedrifter å...