Ny oppdatert modell

Brainbase vokser støtt og stadig, og nå har vi både enda flere konsulenter i nettverket og flere avtaler med bedrifter. Det å drifte og utvikle nettverket tar derfor mer tid. Vi ønsker fremdeles å være et nettverk som drives av selvstendige konsulenter.

Fra 20. mars gjør vi noen endringer på modellen vår. Vi gjør det for gjøre det enklere for nettverket å vokse. I tillegg blir det tydeligere hvordan vi deler overskuddet. Vi har allerede eksperimentert med noe av dette tidligere, som modellen vår og hvordan vi arbeider på plattformen.

Den nye modellen er en videreføring av ting vi allerede har testet. Målet er at alle medlemmer i nettverket kan bidra og å få noe igjen for arbeid man gjør.

Modellen:

Kjapt oppsummert: 97 prosent av timeprisen som kunden betaler går til konsulenten, og 3 prosent går til Brainbase.

Brainbase drives ikke av profitt, men av et ønske om å bygge et nettverk der konsulenter hjelper hverandre i livet som selvstendig konsulent. Målet vårt er å føre overskuddet tilbake til medlemmene i nettverket, og bruke til vekst og videreutvikling.

Vi fordeler inntektene nettverket har tilbake til medlemmene, på tre måter:

  • 1 av 3 prosent går til de som hjelper andre med å finne oppdrag.
  • Medlemmer får betalt for å jobbe med plattformen.
  • Utbytte til medeiere i nettverket.

1 av 3 prosent går til de som hjelper andre med å finne oppdrag

Medlemmer får en liten bonus for å hjelpe andre konsulenter med å finne nye oppdrag. Plattformen vår gjør det enkelt å styre dette.

Å hjelpe noen med å finne nye prosjekter, krever ofte litt jobb. Vi syns at de som gjør denne jobben skal få noe igjen for det. Mange har allerede fått 1 % kickback når de har hjulpet andre ut i et oppdrag. Nå tar vi dette et steg videre, og fordeler de avtalene vi allerede har til konsulenter i nettverket som har lyst til å forvalte avtalene og få en liten sideinntekt.

Medlemmer får betalt for å jobbe med plattformen.

Oppgavene og prosjektene vi trenger hjelp til, blir publisert som andre oppdrag på plattformen vår.

Vi setter av et budsjett som vi har lyst til å bruke for å løse et problem. Tidligere har dette vært redesign av nettsiden vår, eller å sørge for en bedre teknisk flyt. Selv om det ikke er store penger det er snakk om, er det en fin ekstra inntekt dersom en er mellom oppdrag eller bare har lyst til å bidra til nettverket.

Utbytte til eiere i nettverket

Alle medlemmer i nettverket får mulighet til å bli medeiere gjennom jevnlige emisjoner. Hovedmålet med disse emisjonene er å få flere medlemmer til å bli mer involvert i nettverket, og ved øke følelsen av medeierskap.

Eiere får utbetalt utbytte som belønning for å hjelpe nettverket med å vokse.