Hvor mye sparer en egentlig på å ta oppdrag gjennom BrainBase?

Vi har mange gode dialoger på vår Slack kanal. Noen ganger diskuteres ulike brokers også og i en slik anledning kom følgende kommentar fra et av medlemmene i nettverket:

“men hva er egentlig forskjellen på Folq, Brainbase og Prodata – bortsett fra 7 %, 3 % og x % ?”

Grunn nr 1: Det er mye penger å tjene på å velge et oppdrag hvor en gir fra seg 3% i stedet for 7, 10 eller 20%

La oss se på et konkret eksempel:

En konsulent har fått tilbud om et oppdrag. På siden hvor modellen vår er beskrevet kan en se hvor mye en kan spare på å leie inn folk fra BrainBase. Men sett fra konsulentens side - hvor mye tjener en ved å velge en klassisk broker? La oss anta brokeren tar 7%:

I regnestykket antar vi også følgende:

  • 1200 i timepris (en gjennomsnittlig pris for medlemmer i nettverket vårt)
  • 1650 fakturerte timer i løpet av året

Over 1 år vil mellomleddet i dette tilfellet ta:

1200 kr/time * 1600 timer * 7% = 138 600 NOK

Til sammenlikning ville BrainBase tatt:

1200 * 1600 * 0.03 = 59 400 NOK

Det vil si at  du sitter igjen med 79 200 kr ekstra per år ved å velge BrainBase

Hva kan en få for 79 200 kr?

79 200 kr er mye penger. Her er noen forslag til hva du kan gjøre med pengene.

Regnskapstjenester, forsikring mm

Mange av konsulentene i nettverket vårt fører sitt eget regnskap, mens andre (inkludert meg selv) har regnskapsfører som gjør det meste. Forsikringer er noe alle som driver eget selskap trenger. Når du velger oppdrag gjennom BrainBase i stedet for gjennom broker vil du ha råd til å betale for begge disse tingene med de ekstra inntektene du får. I tillegg til litt andre tring som du kanskje trenger.

  • Regnkapsfører i 1 år ( ca 40 000 kr)
  • Alle nødvendige forsikringer (ca 20 000 kr)
  • 20 000 kr til diverse lisenser osv, konferanser, videreutdanning eller liknende

Eller hva med å plassere pengene i fond?

Så langt har 2022 vært et turbulent år i aksjemarkedet. I dag, 13.juni, er det blodrødt på børsene. Men historisk sett har investering i fond gitt god avkastning. I 2021 var avkastningen på Oslo Børs på 23% (se diagrammet under).

Avkastning Oslo Børs 2021

Nå er det riktignok dobbelt så mye som i et normalår. Okke som, med et langsiktig perspektiv gir det historisk sett god gevinst å investere i fond. De fleste eksperter anbefaler at en investerer regelmessig, f.eks en gang i måneden, for å få med svingninger. Så la oss si at jeg i løpet av 2021 satte inn 79 200 kr i Nordnet Indeksfond Norge jevnt over de 12 månedene i året, altså 6 600 kr pr måned. Basert på avkastningen på Oslo Børs dette årete ville dette beløpet vokst til 88 755 kr.

Noen syns kanskje det er greit å finansiere brokers med et stort salgsapparat, eller grådige eiere. I BrainBase gjør vi alltid det som er til det beste for oss konsulenter i nettverket. I en verden med galopperende inflasjon, og dermed stadig høyere priser, er det beste for konsulenten å sitte igjen med 80 000 kr ekstra i inntekter.

I BrainBase har vi ikke et stort salgsapparat eller annet unødvendig byråkrati. I stedet hjelper vi hverandre med å søke på oppdrag. Når en konsulent har hjulpet en annen konsulent med å komme i oppdrag gjennom BrainBase, gir vi 1% av 3% cut’en til denne konsulenten. Dette, og flere andre måter vi hjelper hverandre på, skal vi se nærmere på i neste post.