Oppsummering av året 2021

Vi er nå 2 uker inn i 2022. Det er derfor på sin plass og se litt tilbake på noen av de viktigste tingene som skjedde i 2021. Det har vært et begivenhetsrikt år der veksten til BrainBase har fortsatt. Antall verifiserte konsulenter på plattformen økte med 45% og vi har nå rundt 720 dyktige og erfarne konsulenter på plattformen. Antall nye bedrifter som har registrert seg på plattformen er opp 100% og teller nå ca 100 registrerte bedrifter. Vi opplevde også en sterk økning i avtaler mot offentlig sektor.

Konsulentvekst for BrainBase nettverket

Omsetning endte på ca 27 MNOK for året. Av pengene som kom inn ble ca 250 000 kr betalt ut igjen til konsulenter som har bidratt med å få andre konsulenter inn i oppdrag. Våre driftskostnader fortsetter å være lave og det ser ut til at vi lander på et positivt resultat for 3 år på rad. Med økt vekst har også arbeidsmengden økt. I 2021 fikk vi derfor vår første fast ansatte. Ina Cervin startet i jobben som COO i BrainBase i mai 2021 og har har gjort en meget god jobb så langt! Vi er veldig glad for å ha Ina med på laget!

I januar/februar fullførte vi også vår andre rettede emisjon i nettverket. Det var stor interesse og den ble overtegnet med 2.5 gangen. Med dette fikk vi 50 nye eiere og vi er nå totalt 63 eiere i BrainBase. Vi ser dette som et sterkt signal om at folk liker det vi driver på med. I fremtiden håper vi å kunne gjennomføre flere slike emisjoner.

Mot slutten av året valgte vi også et nytt styre for BrainBase. Vi økte antall styreplasser fra 5 til 9 og fikk 4 nye medlemmer av styret: Tatiana Lochekhina, Victoria Elkina, Jie Li og Michael Johansen er nye medlemmer av styret. Vi tror dette blir veldig bra!

I det nye året vil vi fortsette å utfordre de klassiske brokerne i konsulentmarkedet og bli et enda bedre alternativ for selvstendige konsulenter. Vi ønsker å fortsette å være det beste commmunity'et og det foretrukne nettverket for selvstendige konsulenter. Det nye styret vil i løpet av januar komme opp med mer konkrete mål.

Update - 2 uker inn i det nye året

Veksten for BrainBase fortsetter og etter bare 2 uker av det nye året har vi:

  • 11 nye verifserte konsulenter
  • 5 konsulenter som vurderer å bli selvstendig
  • 3 nye kunder registrert på plattformen
  • Vunnet kontrakt med Mattilsynet.