BrainBase - Hello World

Vi startet nettverket Brainbase i begynnelsen av 2016. Da vi startet hadde vi et enkelt mål: å hjelpe andre uavhengige, selvstendige konsulenter å finne relevante og interessante prosjekter. Samtidig ville vi hjelpe bedrifter med å finne rett konsulent til sitt neste prosjekt. Vårt ønske var å bruke teknologi til å fikse et problem som tidligere har blitt løst med e-post og telefonsamtaler. Vi pleide å vitse med at vi kunne bli "Tinder for konsulenter". 😄

Forrige uke lanserte vi en ny plattform for konsulenter og bedrifter som ønsker å leie inn konsulenter. Bedrifter kan registrere nye oppdrag, legge til stikkord som beskriver oppdraget og få en match på konsulenter som passer og som er tilgjengelige. Konsulenter kan registrere en enkel profil, me stikkord som beskriver deres profil og kunnskap. De kan også kontakte kunder direkte hvis de finner et oppdrag som de liker.

Siden vi selv er konsulenter, har mottet vårt hele tiden vært: "Never screw the consultant". Vi vet av erfaring at mange konsulenthus eller meglere som fungerer som mellomledd mellom bedriftene og konsulentene ofte tar 10-20 % av timeprisen til konsulentene. De gjør ikke stort mer enn å finne et oppdrag eller en kunde. Dette er frustrerende for mange, og vi vil ikke være en del av den kulturen.

Vi ønsker bedrifter velkommen til å jobbe med oss neste gang de skal finne en konsulent, og vi ønsker at flere selvstendige IT-konsulenter blir en del av nettverket vårt. Brainbase er det eneste nettverket for selvstendige konsulenter som også er bygget av selvstendige konsulenter. Det eneste nettverket som tar 0 % av timeprisen. Velkommen til BrainBase.