Dropp mellomleddet - for konsulenter

En myte om det å drive for seg selv, er at de er vanskelig å finne interessante oppdrag på egenhånd. På grunn av denne myten har det vokst frem en lønnsom bransje som lever av å formidle oppdrag til selvstendige konsulenter. Det er ikke uvanlig at disse selskapene tar mellom 10 og 20 % av timeprisen som forhandles frem for konsulenten. Kontrakten er gjerne formulert på en måte som hindrer konsulentene i å jobbe mot denne kunden uten å gå gjennom dette mellomleddet.

Mange bekker små, gjør en stor å

Utvikleren Peter skaffer seg et oppdrag gjennom en konsulentmegler. Avtalt timepris mellom kunde og megler er 1000 kroner. Sommange andre konsulenter får ikke Peter vite hva kunden egentlig skal betale, og får beskjed fra megleren om at han kan forvente 900 kroner i timepris. “Det er ikke så ille,” tenker Peter og signerer avtalen som binder ham til megleren.

Megleren sitter da igjen med 100 kroner for hver time som Peter jobber. Peter fakturerer for 150 timer i måneden. Da sitter megleren igjen med 15 000 kroner for hver måned, eller omtrent 170 000 i året. Denne megleren tar 10 % av kaken, men andre selskaper opererer tar gjerne mellom 15 og 20 %. De sitter igjen med enda mer — mellom 250 000 og 350.000 kroner i året.

Hvilken verdi tilføres?

Men er ikke det rettferdig da? Det var jo tross alt dette selskapet som skaffet konsulenten oppdraget? Og de bidrar vel med andre verdifulle tjenester utover dette? Egentlig ikke.

Greit nok, de skaffet konsulenten et oppdrag. Det har en verdi. Men utover dette er det lite verdi som tilføres. Egentlig er dette mellomleddet bare en forstyrrende faktor. Siden dette selskapet har kontrakt med kunden, må fakturering foregå via dette selskapet. Det betyr som regel at det går noen ekstra dager før konsulenten får lønn.

Konsulenten må bruke timeføringsystemet til konsulentmegleren, slik at de kan holde kontroll på hvor mange timer som er jobbet. Det er ett system ekstra, på toppen av ditt eget og kunden du er innleid hos.

Men, vent litt — er ikke bare konsulenten litt grådig?

Nei. Formidling av oppdrag og kunder har en verdi, og det er verdt å betale for. De fleste er enige i det. Men å ta mellom 10 og 20 % av timeprisen er for mye. Såklart er fem prosent bedre, sett fra konsulentens perspektiv. Men det er fremdeles mye penger (85 000 kroner i året) som ender opp i lommene til en aktør som egentlig ikke er en naturlig del av transaksjonen. Denne modellen er det vi utfordrer.

Hva med bedriften?

Denne modellen gir ikke mye verdi for konsulenter, men er mer som et nødvendig onde som de må leve med. Men konsulenthusene og meglerene gir stor verdi for bedrifter, ikke sant? Nei, det stemmer heller ikke. Les hvorfor i innlegget Dropp mellomleddet — som bedrift.