Hva koster megleren din deg?

Stadig flere konsulenter velger å bli selvstendig og ansatt i eget firma, fremfor å knytte seg til et konsulentselskap. Større grad av frihet og høyere lønn er noen faktorer som lokker mange til å ta steget. Med en økning i antall selvstendige konsulenter er det også en annen gruppe som øker i antall — det vi kaller for konsulentmeglere. Det er er selskap som formidler selvstendige konsulenter og opptrer som mellomledd mellom kunder og konsulenter.

Noen av disse meglerne tar 7 prosent av kontraktsverdien. De fleste tar mellom 10 og 20 prosent. Har du skikkelig uflaks møter du på de som tar hele 30 prosent av kontraktsverdien eller timeprisen, kun for å formidle oppdrag mellom kunde og konsulent.

Å finne den rette konsulenten for en kunde har verdi, og det å ta betalt for å denne jobben er greit. Men det er ikke verdt så mye som mellom 130 000 og 300 000 kroner i året for hver konsulent de finner.

Noen ganger er det to og tre ledd mellom en kunde og den konsulenten som faktisk gjør jobben. Det er både uoversiktlig, og ikke minst veldig dyrt. Det blir dyrt for den som kjøper inn konsulenttjenester, og en dårlig deal for konsulentene.

Vi har en enkel kalkulator som viser hvor mye som faktisk går bort til det unødvendige mellomleddet når bedrifter leier inn konsulenter via konsulenthus eller meglere.

Leier bedriften din inn mange selvstendige konsulenter? Da er det mye penger å spare ved å leie inn konsulenter direkte. Gjennom plattform vår finner dere flinke og erfarne konsulenter, men ingen dyre mellomledd eller kompliserte kontrakter.