Det er tid for en endring

I "Hva koster din broker deg?" satte vi søkelyset på hvor mye det egentlig koster å leie inn konsulenter gjennom konsulentmeglere ("brokers"). I det som må sies å være et hett marked dukker det stadig opp nye aktører som ønsker å tjene noen lettjente penger. Noen av disse er rene formidlere. Andre nye aktører er konsulentselskaper som setter opp selskaper for å formidle underleverandører på sine eksisterende avtaler - gjerne gjennom en plattform som i prinsippet blir en forlengelse av morselskapet - for å gjøre tilgang på konsulenter større. Felles for alle disse er at de først og fremst ønsker å øke sin del av kaken i et marked verdt millioner.

BrainBase er annerledes

BrainBase er annerledes, og våre planer er mye mer radikale. Vårt mål er å revolusjonere en bransje som er overmoden for endring. Ikke ved å gjøre den eksisterende modellen marginalt bedre ved å ta en litt mindre cut. Vi ønsker helt og holdent å fjerne det vi mener er et unødvendig mellomledd.

Vår modell er derfor radikalt annerledes enn alt annet i markedet. Vi ønsker ikke å sitte i midten som et kompliserende og fordyrende mellomledd. Derfor er det vår foretrukne modell at kontrakten går direkte mellom kunde og konsulent. For matchmakingen tar vi et lite engangsbeløp.

I de tilfeller der et selskap ikke ønsker å forholde seg til kontrakter med flere små leverandører, kan BrainBase stå som kontraktspartner. I slike situasjoner legger vi en liten cut på toppen av konsulentens timepris; den laveste i markedet. Du kan lese mer om vår modell på våre åpne sider, men for enkelhetens skyld gjengir vi modellen her:

Modell #1: Direkte (anbefalt)

Kontrakt direkte mellom selskapet som leier inn konsulenten og konsulentens eget selskap. BrainBase sitter ikke i midten, og tar ikke "cuts" fra timeprisen. Konsulenten som gjør jobben får 100% av timeprisen. Vi hjelper til med søk, fasilitering, forsikring og kontrakter. Vi tar et lite engangsbeløp for "matchmaking" dersom det ender med kontrakt.

  • Matchmaking/søk: Vi hjelper bedrifter og konsulenter med å finne frem til hverandre.
  • Kontrakter og forsikring: Vi sørger for at konsulentens AS har riktig forsikring, og hjelper til med kontrakt mellom partene.
  • Bedriften betaler BrainBase en engangssum på 5 000 NOK (eller 2 500 NOK for små bedrifter/startups) for å benytte tjenesten .

Modell #2: 1-1-1 modellen

For større selskaper som ikke vil ha avtaler direkte med små selskaper fungerer BrainBase som en paraply over 140+ kvalitetssikrede, erfarne og selvstendige konsulenter. Denne modellen er enkel og rettferdig, både for bedrifter og konsulenter. Vi kaller den 1-1-1 modellen:

  • 1% av timeprisen går til BrainBase. Vi ønsker at konsulenten selv skal sitte igjen med en større del av timeprisen, fordi det er det konsulenter ønsker.
  • 1% av timeprisen går til personen som hjalp til med å skaffe avtalen. Vi ønsker å gi en belønning til konsulenten som hjelper til med å få inn selskaper til BrainBase, og som hjelper andre konsulenter med å få oppdrag.
  • 1% av timeprisen går til et godt formål. Vi er privilegerte som har gode jobber i et stabilt land og ønsker å gi noe tilbake til de som ikke er like heldige som oss.
  • Gjenstående 97% av timeprisen går til konsulenten som gjør jobben.