Hva har skjedd med pensjon i 2021?

Dette er et blogginnlegg ikke finansrådgivning.

Hva har skjedd med pensjon i 2021?

Kort fortalt - den er blitt delt i to. Det som før kun var "Bedriftspensjon" har nå blitt "Egen Pensjonskonto" (EPK) og "Bedriftspensjon". Privat har du nå fullt eierskap og ansvar for plassering av din bedriftspensjon, både tidligere pensjonskapitalbevis og dagens innskuddspensjon om du har dette. Dette betyr i de fleste tilfeller at man bør ha et ekstra kundeforhold privat til en pensjonsleverandør som er helt uavhengig av hva man gjør i bedriften. Hvis du synes alt dette er forvirrende, så er det den private biten som er viktigst. Det å få opprettet en egen pensjonskonto privat og å ta stilling til hvor man vil plassere pensjonssparingen har for de fleste to størrelsesordener større omfang enn de små endringene det er på bedriftssiden i år.

Hva betyr dette for meg privat og må jeg gjøre noe?

Omfang av å gjøre ingenting: Potensielt flere hundre tusen kroner i tapt pensjonssparing. Hvis du gjør ingenting privat rundt egen pensjonskonto i år vil du ende opp med at alle pensjonskapitalbevis samles i en konto hos selskapet du har innskuddspensjon hos i dag. Dette kan være en svært dårlig ordning så jeg anbefaler alle å skaffe seg et bevisst forhold til en leverandør av "Egen Pensjonskonto" (EPK) og sette seg litt inn i hvor pensjonssparingen plasseres. Det er mulig å sammenligne pris på Finansportalen men man må ta høyde for at ikke alle disse aktørene har like gode investeringsmuligheter til samme pris. Det er 4 leverandører som jeg legger merke til ved en rask gjennomgang ved skrivende stund:

  • Kron - “Den enkle” Lav pris på et godt utvalg av forskjellige fond og best av alt det tar 5-10 minutter å komme i gang. En god løsning for de aller fleste.
  • Storebrand el Nordea - “Den konservative” Lav pris og et ok utvalg av fond hos veletablerte aktører i det norske pensjonsmarkedet. Vil man ha et selskap med fartstid til å forvalte pengene ser dette ut som en god løsning.
  • Nordnet - “Den frie” En marginalt høyere pris på indeksfond enn de andre men med et hav av muligheter for plassering. Om man har lyst til å lære mye om investering, eller kanskje allerede kan mye er det dette valget som gir mest spillerom.

Hva betyr dette for selskapet mitt og må jeg gjøre noe?

Omfang av å gjøre ingenting: Potensielt ~1400 Kr per ansatt i straffeskatt for 2021 og litt dyrere bedriftspensjon enn nødvendig.

Straffeskatt!?

Ja, noen regnskapsførere har valgt å kun rapportere inn innbetalinger til bedriftspensjon for arbeidsgiveravgift på slutten av året når det gjøres en "ajourføring" av pensjonsinnbetalinger. Det var aldri lov, men så vidt jeg forstår ble det akseptert siden det førte til betydelig merarbeid for eksterne regnskapsførere når innebetalt pensjon var ulik opptjent pensjon. Fra 2021 er innbetalt og opptjent pensjon alltid det samme, så denne unnskyldningen forsvinner. I tillegg tar skatt over oppfølgingen rundt innrapportering av pensjonsinnbetalinger, så her tipper jeg det blir kontroller. 1400 kroner er en streng tolkning for en ansatt med 7.1G lønn og 7% pensjon.

Løsning
  • Ekstern regnskapsfører: Spør din regnskapsfører om de registrerer aga for pensjonsinnbetalinger hver termin, (annenhver a-melding var godt nok ifølge Fiken).
  • Fører regnskapet selv: Husk å legge inn pensjonsinnskudd når du kjører lønn. Hvis du har Duvi som leverandør og bruker Fiken til regnskap går dette automatisk.

Unødvendig dyr pensjon?

På grunn av de store endringene i bedriftspensjon kan det være lurt å ta en sjekk om det finnes noen bedre alternativer enn den avtalen du har i dag. I tillegg er det jo ikke nødvendig at dette selskapet sitter på pensjonsformuen din lenger så kriteriene dine kan ha endret seg.

TL;DR - Jeg vil ikke bruke en unødvendig kalori på pensjon bare gi meg noe som funker

Beklager men tror ikke det er lov til å anbefale eksakt hvordan du bør forvalte pensjonen din. Det beste jeg kan foreslå er å laste ned appen "Kron", følg instruksjonene for å oprette egen pensjonskonto og starte overføringen dit. Så kan du i eget tempo sette deg inn i hvilke fond du vil ha pengene plassert i. Da klarer du deg med å bruke 5-10 min på pensjon i 2021.