Hvordan vi deler overskuddet

BrainBase er ikke et alternativ til konsulentmeglere — målet vårt er å gjøre noe helt annet. Hvordan vi deler overskuddet vårt på er ett eksempel på det.

Dele overskudd

Tanken bak BrainBase dukket opp i 2015 fordi vi ville gjøre noe annerledes. Mye var galt med måten selvstendige konsulenter fant oppdrag på. Høye påslag og mellomledd. Hæren av meglere og konsulentselskap som stod mellom oss og kundene. Kontrakter med lange klausuler og karantener. Målet vårt har aldri vært å være en bedre konsulentmegler. Vi utfordrer selve behovet for det å måtte ha et ledd mellom konsulenter og kunder. Ikke nok med det, vi demonstrerer også at meglere og konsulentselskap holder på med noe helt annet enn oss. Målene og insentivene deres er ikke alltid det beste for verken kunder eller konsulenter.

Det vi tenkte for fem år siden, var at hvis hver enkelt konsulent, med sitt lille nettverk, bare hjelper og deler med andre konsulenter. Da trenger vi kanskje ikke noe mellomledd lengre.

Vi vil ikke sitte i midten

I 2020 er omsetningen vår omtrent 30 millioner kroner. Vi har ingen ansatte. Det ironiske er at vi egentlig vil at omsetningen vår skal gå ned, ikke opp. En høy omsetning skaper en slags illusjon av suksess. Vi tjener penger fordi vi har vært nødt til å være mellomledd mellom kunder og konsulenter. Målet vårt er å hjelpe flere konsulenter med å finne oppdrag, uten å måtte sitte i midten. Det vil redusere omsetningen vår, og det er akkurat det vi vil. Bare det i seg selv er ganske annerledes, men vi vil gjøre mer enn bare det.

Vi deler overskuddet

Den største forskjellen mellom oss og konsulentmeglere, er at vi deler overskuddet med medlemmene i nettverket. I 2020 har vi delt ut over 1,3 millioner kroner. Vi har tre forskjellige måter å dele overskuddet på:

  1. Formidling av oppdrag
  2. Arbeid på nettverket
  3. Utbytte til eiere.

Formidling av oppdrag

Når konsulenter formidler oppdrag får de én prosent av kontraktsverdien. Målet er ikke å gjøre noen rike, men å gi en belønning til de som hjelper og deler oppdrag med andre i nettverket. Med flere belønninger blir det fort en fin sum hver måned, og en grei sideinntekt til de som deler oppdrag.

I løpet av det siste året har omtrent 300 000 kroner blitt delt ut til medlemmer på denne måten.

Arbeid med nettverket

Det å belønne folk for å arbeide med nettverket er min favoritt. Tanken var å hjelpe folk i nettverket med små jobber. Det er fint for folk som har litt ekstra tid, eller er mellom oppdrag. Som selvstendige konsulenter vet vi at det var være tøft å ikke ha oppdrag. Vi ville at BrainBase også skal være et sted der medlemmer kan bidra, og få litt penger for arbeidet de legger ned.

I 2020 har 600 000 kroner blitt utbetalt til medlemmer som har jobbet med nettverket.

Utbytte til eiere

Alle medeiere i BrainBase er selv selvstendige konsulenter eller små selvstendige konsulentselskap. De er alle medlemmer, og bidrar med å utvide, bygge og forbedre nettverket. Pengene som er igjen går til de i form av utbytte.

Vi hadde et overskudd på 410 000 kroner etter skatt (vi liker å betale skatt!). Vi delte ut 400 000 kroner delt mellom medeiere, nesten 100 % av overskuddet.

Tilpassing og testing

Av de tre forskjellige måtene vi deler overskuddet på, er de to siste enkle å kontrollere og justere. Jo mer penger vi bruker på å hyre inn konsulenter for små oppdrag, jo mindre penger går til utbytte til eierene. Og omvendt. Vi jobber fremdeles med å tilpasse dette, og tester hele tiden forskjellige metoder.

Kort oppsummert

Ingen ansatte, og mer en 1.3 millioner delt ut til medlemmer. Eid av medlemmer i nettverket som alle er selvstendige konsulenter, og helt uavhengig fra konsulentselskap og meglere.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan vi utfordrer det å måtte ha et mellomledd mellom konsulenter og bedrifter. Og hvordan man i det hele tatt kan drive en bedrift. Til nå fungerer det veldig bra, og vi gleder oss til å fortsette med å eksperimentere med enda mer radikale metoder.